انواع فاضلاب شهری ، صنعتی ، خانگی و کشاورزی

در این بحث ما قصد داریم که انواع فاضلاب تولیدی از قسمت های مختلف و با توجه به منشاء آنها معرفی کنیم. اطلاعات جزئی مربوط به انواع فاضلاب ها را با توجه به آنالیزهای مختلف و در آزمایشگاه های پیشرفته به دست می آورند.

بررسی انواع فاضلاب های تولیدی

انواع فاضلاب های تولید شده از قسمت های مختلف :

به طور کلی فاضلاب ها را می توان به 5 دسته  زیر دسته بندی کرد :

  • فاضلاب شهری
  • فاضلاب صنعتی
  • فاضلاب خانگی
  • فاضلاب کشاورزی
  • فاضلاب نفتی

فاضلاب های شهری :

فاضلاب های شهری به طور کلی بسیار پیچیده و ناشناخته هستند. این پساب ها می توانند شامل فاضلاب های بیمارستانی، جریان های ناشی از بارش های جوی، شستشوی خیابان ها و دیگر موارد از این قبیل دانست. شایان ذکر است که در بخشی از شهرهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، پساب های بیمارستانی نیز به فاضلاب های شهری تخلیه شده و در نتیجه بر پیچیدگی شناسایی و تصفیه آنها می افزاید. در کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای در حال توسعه اغلب این فاضلاب ها تصفیه نشده و به جریان های رودخانه ها یا آب های محیطی آزاد می شود.

فاضلاب های صنعتی :

دسته دوم از لحاظ اهمیت، فاضلاب های صنعتی هستند که از لحاظ پیچیدگی در طیف کمتری قرار دارند اما از لحاظ وجود مواد سمی و خطرناک بسیار با اهمیت بوده و معمولا عمده روش های تصفیه برای این فاضلاب ها پیاده سازی می شوند. این فاضلاب ها حاوی فلزات سنگین و مواد بسیار خورند هستند، و در صورتی که بدون انجام پیش تصفیه یا تصفیه کامل بازیافت یا مورد استفاده مجدد قرار گیرند برای خود صنعت نیز مضر هستند. این فاضلاب ها شامل یون ها، مواد اسیدی و مواد قلیایی نیز هستند که اسیدیته و قلیاییت پساب نهایی را تحت تاثیر قرار داده و امکان ایجاد شرایط غیر هوازی را برای فاضلاب فراهم می کند.

فاضلاب های خانگی

دسته سوم فاضلاب های خانگی یا انسانی هستند که در بیشتر منابع تصفیه فاضلاب در دسته فاضلاب های شهری قرار می گیرند. نکته جالبی که این فاضلاب ها را از فاضلاب های شهری جدا می کند، BOD و COD بالای آنهاست که نقش مهمی در تصفیه آنها و انتخاب سیستم تصفیه کننده ایفا می کند.

فاضلاب های زیست محیطی و کشاورزی :

نهایتاً، دسته آخر شامل آلاینده های زیست محیطی مربوط به آفت کش ها، سموم شیمیایی، و حشره کش ها هستند، که با افزایش تقاضای جهانی برای مواد غذایی استفاده از این مواد به یک عمل طبیعی مبدل شده است. در حالی که ورود این مواد به خاک های کشاورزی باعث افزایش غلظت آنها شده و در نتیجه به دنبال شستشوی خاک های کشاورزی، این مواد وارد آب های محیطی می شوند. این دسته از مواد شیمیایی عمدتا شامل ترکیبات ازت و اکسیدهای آن مانند نیترات ها هستند.

روش های تصفیه :

اکنون با توجه به موارد ذکر شده در بالا می توان برای هر کدام از پساب ها سیستم تصفیه مناسبی طراحی کرد. همانطور که در صفحه دستگاه تصفیه آب ذکر شد، هر سیستم تصفیه می تواند شامل تصفیه مقدماتی، تصفیه اولیه، تصفیه ثانویه و تصفیه پیشرفته یا ثالث باشد که با توجه به میزان آلایندگی فاضلاب و حجم آن سیستم تصفیه فاضلاب را طراحی نمود. در فاضلاب های مختلف معمولا BOD یکی از مهمترین پارامترهای مورد استفاده برای نشان دادن مشخصات فاضلاب است، استفاده از سیستم لجن فعال و همچنین سپتیک تانک و غیره می تواند یک راه چاره عمومی برای تصفیه اولیه فاضلاب باشد.

امیدواریم مقاله انواع فاضلاب برای شما مفید بوده باشه ، در صورتی که سوالی در این مورد دارید آن را در قسمت دیدگاه های همین صفحه ارسال نمایید.

By | 2017-02-03T13:39:58+00:00 فوریه 3rd, 2017|Categories: مقالات آموزشی آبکو|Tags: |بدون ديدگاه

درباره نویسنده:

ثبت ديدگاه