شاخص های کیفیت آب و فاضلاب قسمت اول

بطور کلی شاخص های کیفیت آب در یک منطقه را می توان منعکس کننده عوامل زیادی از قبیل، شرایط زمین شناختی، شرایط اقلیمی، شرایط فرهنگی، میزان توسعه بافت های شهری، فرهنگ استفاده از آب و بسیاری از عوامل دیگر دانست. با اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، مشکل کمبود آب و نبود ذخایر آب مناسب یکی از مسائل نگران کننده است، اما هنوز هم در بسیاری از کشورها شاخص های کیفی آب مناسب برای شرب رعایت نشده و و حتی می توان گفت در بسیاری از کشورها ناشناخته است. در این بحث ما می خواهیم مواردی چند از شاخص های کیفیت آب را با توجه به منابع تصفیه فاضلاب ذکر کنیم و در قسمت های بعد به توضیح آنها خواهیم پرداخت.

بررسی شاخص های کیفیت آب و فاضلاب قسمت اول

انواع شاخص های کیفیت آب و فاضلاب :

یکی از شاخص های تعیین کننده در پساب­های شهری میزان کلیفرم مدفوعی موجود در پساب است که معمولا در فاضلاب های شهری و خانگی یافت می شود. این پارامتر بر حسب MPN/100 ml اندازه گیری می شود. شاخص بعدی برای اندازه گیری میزان مواد آلی و زیست تخریب پذیر در فاضلاب شاخص BOD5 است که این شاخص یکی از معروفترین شاخص های تعیین کیفیت پساب است و معمولا به صورت اعداد کمی بیان می شود. شاخص BOD5 معادل با میزان اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیوشیمیایی مواد موجود در پساب است که به صورت میلی گرم بر لیتر گزارش می شود.

شاخص دیگر که معمولا در پساب های کشاورزی و در آب های محیطی کاربرد فراوانی دارد و با روش های ساده تصفیه می شود، شاخص نیترات است که از ترکیب ازت موجود در خاک و کودهای شیمیایی با اکسیژن تولید می شود. این شاخص به صورت میلی گرم بر لیتر گزارش می شود. شاخص بعدی میزان اکسیژن محلول در آب است که در فاضلاب به درصد اشباع می رسد. میزان اکسیژن در پساب و برای تصفیه آن بسیار مهم و تاثیر گذار است، به طوری که افزایش یا کاهش آن علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن تصفیه فاضلاب، شرایط هوازی و غیر هوازی پساب را نیز تحت تاثیر قرار می­دهد. اگر میزان اکسیژن موجود در فاضلاب کاهش یابد شرایط برای رشد باکتری های غیر هوازی فراهم بوده و در نتیجه باعث تولید بوی نامطبوع و شرایط نامناسب در تصفیه می شود.

دیگر شاخص مهم در تعیین کیفیت فاضلاب ها و استفاده از آن در تصفیه خانه ها و بخصوص در تصفیه کننده های آب دیونیزه، شاخص هدایت الکتریکی است. این شاخص نشان دهنده میزان یون های موجود در آب و فاضلاب است که این یون ها مسئول جابجایی جریان و برقراری هدایت الکتریکی در پساب هستند. این شاخص بر حسب میکروزیمنس بر سانتی متر بیان می شود. شاخص دیگر برای تعیین کیفیت فاضلاب، شاخص آمونیوم است. این شاخص نشان دهنده میزان آمونیاک موجود در فاضلاب است که از طریق کودهای آمونیاکی و همچنین پساب های ناشی از پرورش ماهی وارد فاضلاب شده و قلیاییت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. این شاخص به صورت مجموع غلظت های آمونیاک و آمونیوم موجود در فاضلاب بیان می شود. تا اینجا تعداد 6 مورد از شاخص های تاثیر گذار بر کیفیت فاضلاب ذکر گردید و در مطلب بعدی دیگر شاخص های مهم ذکر و بررسی خواهد شد.

جهت مشاهده برخی نمونه دستگاه هایی تولید شده توسط آبکو به صفحه دستگاه تصفیه آب صنعتی مراجعه نمایید.

منتظر نظرات شما هستیم …

By | 2017-02-04T08:38:31+00:00 فوریه 4th, 2017|Categories: مقالات آموزشی آبکو|Tags: , , |بدون ديدگاه

درباره نویسنده:

ثبت ديدگاه