شاخص های کیفیت فاضلاب و آب قسمت دوم

در این مطلب به ادامه بررسی شاخص های کیفیت فاضلاب و آب خواهیم پرداخت و واحدهای مشخص برای تعریف آنها بیان خواهیم کرد.

بررسی شاخص های کیفیت فاضلاب

بررسی شاخص های کیفیت فاضلاب :

1- اولین شاخص مهم تاثیر گذار در تعیین کیفیت فاضلاب شاخص COD است. این شاخص نشان دهنده میزان اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه شیمیایی مواد موجود در فاضلاب می باشد. در این حالت از مواد اکسنده قوی مانند پرمنگنات برای اکسید کردن مواد شیمیایی استفاده می شود. این شاخص به صورت میلی گرم بر لیتر بیان می شود.

2- دیگر شاخصی که به صورت میلی گرم بر لیتر فاضلاب تعریف می شود، شاخص فسفات است که میزان فسفات موجود در فاضلاب و همچنین دیگر ساختارهای دارای فسفات را نشان می دهد.

3- شاخص بعدی که هم در تعیین میزان کمیت آلاینده و همچنین تشخیص کیفی آن مورد استفاده قرار می گیرد، شاخص کدورت است. این شاخص میزان عبور دهی نور از جریان فاضلاب را نشان داده و به صورت NTU بیان می شود. در این تست نور از نمونه فاضلاب عبور کرده و با استفاده از یک دیتکتور میزان عبور نور را اندازه گیری می نماید.

4- شاخص بعدی که در اندازه گیری کاتیون ها بخصوص کلسیم و منیزیم مورد استفاده قرار می گیرد شاخص سختی کل است. این شاخص در مورد آب های سطحی و هم چنین آب چشمه ها کاربرد فراوانی دارد، زیرا این آب ها از سنگ ها و کانی های معدنی عبور کرده و با شست و شو  دادن این یون ها میزان سختی آب را بالا می برند. این سختی ها با استفاده از روش های تصفیه مقدماتی و همچنین حرارت دادن ته نشین می شوند و به صورت میلی گرم بر لیتر کربنات کلسیم بیان می شوند.

5- پارامتر بعدی در تعیین کیفیت یک فاضلاب در قبل و بعد از تصفیه، شاخص pH است. این شاخص نشان دهنده میزان اسیدیته و قلیاییت فاضلاب است و معمولاً بعد از تصفیه تغییر می کند. این شاخص در شرایط تصفیه هوازی و غیر هوازی بسیار تاثیر گذار بوده و برای بیان آن واحد مشخصی تعریف نشده است.

معمولا در آنالیز شاخص های آماری فارغ از مبحث مذکور که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است، به هر شاخص یک وزن بخصوص تخصیص داده می شود که نشان دهنده اهمیت آن شاخص در بیان مشخصه مورد نظر است. در این مبحث به تعداد 11 شاخص تاثیر گذار بر کیفیت آب و فاضلاب اشاره گردید و با توجه به استانداردهای محلی شاخص کلیفرم مدفوعی با وزن 140/0 بالاترین اهمیت را در بین شاخص های ذکر شده دارد.

در تصفیه فاضلاب هر کدام از شاخص های ذکر شده نقش به سزایی در طراحی سیستم دارند. بعنوان مثال شاخص BOD5 در مواردی که میزان مواد آلی زیست تخریب پذیر در محیط بالا باشد کارایی داشته و معمولا در این حالت از سیستم های تصفیه لجن فعال و سپتیک تانک استفاده می شود. همچنین میزان اکسیژن محلول در فرآیندهای تصفیه هوازی و غیر هوازی به کار برده می شود. اکثر سیستم­های تصفیه فاضلاب بکار رفته شامل لجن فعال هستند و بالاترین کاربرد را تصفیه فاضلاب های صنعتی دارند.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر در مورد  انواع سیستم های تصفیه ، به صفحه دستگاه تصفیه آب مراجعه کنید و یا با شماره تماس های سایت تماس حاصل فرمایید.

امیدواریم مقاله شاخص های کیفیت فاضلاب و آب برای شما مفید بوده باشد ، منتظر نظرات ارزشمند شما هستیم…

By | 2017-02-05T13:24:09+00:00 فوریه 5th, 2017|Categories: مقالات آموزشی آبکو|بدون ديدگاه

درباره نویسنده:

ثبت ديدگاه